(© 123rf)

W najbliższych tygodniach można spodziewać się kilkunastu ogłoszeń o konkursach na dotacje. Planowane nabory będą dotyczyły zarówno inwestycji, jak i projektów o charakterze społecznym.

Mimo że fundusze unijne w ramach WRPO 2014 + są rozdzielane cały czas - ciągle jeszcze można starać się o dotacje na szereg projektów zarówno związanych z inwestycjami, jak i takich o charakterze społecznym. Są one adresowane do przedsiębiorców, samorządów, a także innych podmiotów takich jak organizacje pozarządowe.

Już w najbliższych dniach należy się spodziewać kolejnych ogłoszeń. Tylko we wrześniu rozpoczną się nabory w kilkunastu konkursach dotyczących różnych zagadnień.

Przedsiębiorcy skorzystają
Do złożenia projektów konkursowych mogą już przygotowywać się zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu czy organizacje pozarządowe.

W najbliższym czasie można będzie starać się o dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego między innymi w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono 15 milionów złotych.

Projekty konkursowe mają zapewnić przedsiębiorstwom, które działają na rynku nie dłużej niż dwa lata, warunki potrzebne do funkcjonowania oraz usługi. Może to być więc udostępnienie infrastruktury (np. biura, sal konferencyjnych), dostęp do powszechnych usług okołobiznesowych (takich jak usługi księgowe czy prawne), usługi doradcze czy usługi specjalistyczne. W ramach tego Poddziałania możliwe jest także wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

- Docelowym beneficjentem pomocy przypadku projektów z Poddziałania 1.3.1 jest przedsiębiorca - tłumaczy Joanna Niewiadomska-Wielgus, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Jednak sam konkurs jest adresowany do instytucji otoczenia biznesu, które takie wsparcie i usługi przedsiębiorcom będącym w początkowej fazie działalności zapewnią.

Instytucje te będą zobowiązane między innymi do przygotowania planów inkubacji i monitorowania ich realizacji. Przedsiębiorcom, za pomocą specjalnej platformy, umożliwi się wybór programów inkubacji, na które składać się będą między innymi konkretne usługi potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektów może wynieść 85 proc.

To pierwszy konkurs na projekty służące wspieraniu inkubacji przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020.

Po raz drugi w tej perspektywie będzie natomiast szansa na uzyskanie dotacji na „Poprawę jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” (Pod-działanie 1.3.2).

W ramach tego konkursu można się starać m.in. o wsparcie rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu, jak i specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, zwłaszcza w ramach inteligentnych specjalizacji województwa.

Do podziału jest 50 milionów złotych. Maksymalne wsparcie projektu to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W pierwszym z konkursów wsparcie trafi docelowo do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż dwa lata. Z kolei w drugim konkursie dofinansowanie może zostać wykorzystane na poprawienie infrastruktury i funkcjonowania samej instytucji otoczenia biznesu.

Na zdrowie od Unii
Już można przygotowywać wnioski w konkursach, w których rozdysponowane będą pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Na wsparcie mogą liczyć projekty z zakresu „Wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne” (Poddziałanie 6.6.1) oraz „Usługi społeczne i zdrowotne. Projekty konkursowe” (7.2.2.) - informuje Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWW. - Na projekty w ramach Poddziałania 6.6.1 do podziału będzie 17 mln 355 tys. 736 zł. Przedsięwzięcia w ramach Poddziałania 7.7.2 mogą zostać dofinansowane łącznie kwotą 5 mln 918 tys. 500 zł.

Jeśli chodzi o „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”, dotowane mogą być projekty m.in. zmierzające do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Projekty mogą także zawierać działania służące przekwalifikowaniu pracowników przez długi czas narażonych na szkodliwe czynniki.

Drugi konkurs dotyczy wielkopolskiego programu profilaktycznego z zakresu onkologii dziecięcej. Głównym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży poprzez wzrost dostępu do edukacji zdrowotnej, poprawę opieki nad pacjentem i wsparcie towarzyszące np.: koszty dojazdy, koszty psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty itp.

To tylko niektóre przykłady. Ogłoszenia o konkursach także na projekty z innych dziedzin będą systematycznie pojawiały się na stronie www. wrpo. wielkopolskie.pl.


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!